>> Klik rechts in het menuVooraf:
Installeer Acrobat
Installeer WinZip

Hoofdstuk 1:
Een digitaal tekenprogramma didactisch-creatief benutten

Hoofdstuk 2:
Digitaal gereedschap voor creëren en voorstellen

Hoofdstuk 3:
Oefenen en hoekenwerk

Hoofdstuk 4:
Zorgverbreding en ICT

Hoofdstuk 5:
Audiovisuele vorming en multimedia in de kleuterklas

Hoofdstuk 6:
Bijlage